Aktivity

Najvýznamnejšie projekty Staromestského divadla a Združenia Staromestské divadlo

Detské predstavenia

Realizoval tvorivý tím pod vedením PhDr. Niny Rašiovej. Od svojho vzniku to bolo 9 titulov, ktoré na námety väčšinou ľudových (alebo zľudovelých) rozprávok detsky hravou a inter-aktívnou formou usmerňovali detského diváka k poznávaniu hudobných žánrov, výuke pesničiek a poznávaniu slovenskej detskej literatúry.

Rozprávky : Červené jabĺčko, Vláčik Doremifáčik, Ako prasiatka…, Na smetisku, O Guľkovi Bombuľkovi, Notičky, Červulínka, Žaba, Malá Poéma o láske – mali viac ako 500 repríz vo viac ako 25 mestách Slovenska

Predstavenia pre dospelého diváka

realizoval herec a režisér Peter Rašev, ktorý bol dramaturgom, autorom a účinkoval vo väčšine predstavení.

J. Pavlík: Zamatový mat – politický kabaret

S prvou inscenáciou absolvovalo OZ Staromestské divadlo unikátne turné po Slovensku, keď v rámci predvolebnej občianskej kampane OK 98´, odohralo 29 predstavení kabaretu o nežnej revolúcii v 24 mestách Slovenska. Rovnako úspešne sa predstavilo s touto hrou českému divákovi na svojom zájazde do Prahy.“Zamatový mat“ mal 52 repríz.

A.Lukačin: Ovce, moje ovce

V roku 1999 pozvali SD hosťovať české divadlá s touto pôvodnou satirickou komédiou do Prahy, Českých Budějovíc a Ostravy. (30 repríz)

P.Rašev-N.Bodnár: Apokalypsa 2002

S veľkým diváckym ohlasom sa stretla hra, určená predovšetkým pre mládež, hudobno-tanečná fantázia

K. Legátová: Nebo pre každého

V rámci II. FND sa uskutočnila úspešná premiéra tejto inscenácie.

W. Shakeaspeare: Skrotenie zlej ženy – alebo úryvky zo Shakespeara, boli výberom známych textov o vzťahu muža a ženy

E. Kishon: Rómeo a Júlia … po 30-tich rokoch

Hra E. Kishona sa stretla s obrovským diváckym úspechom, na základe ktorého SD hosťovalo s týmto predstavením v Prahe na prehliadke komediálnych slovenských divadelných predstavení, v Hradci Králové na medzinárodnom festivale.

P. Rašev: „Na jednom lane“

Predstavenie politickej satiry, s ktorým SD realizovalo turné 22 predstavení počas predvolebných aktivít MVO v r. 2002

P.Rašev: Caranténa

Smutná sci-fi komédia mala premiéru na otvorení V. Festivalu Európskych nezávislých divadiel.

Obnovená premiéra Zamatový Mat – k 15-temu výročiu Nežnej revolúcie.

V rámci absolvovaných turné sa SD predstavilo v cca 30 mestách Slovenska.

V roku 2009 ZSD naštudovalo novú inscenáciu autora Petra Raševa: ”Sanatórium, alebo ako prežiť reality show”.

Premiéra sa uskutočnila ako otváracie predstavenie 10. ročníka festivalu nezávislých divadiel (jeho letnej časti) v júni 2009, predstavenie vzniklo v spolupráci s ŠD Košice.

Premiéra multimediálneho autorského predstavenia Kataríny Raševovej ”JA a JA”. Bola súčasťou zimnej časti 10. festivalu nezávislých divadiel.

Najväčšími a najvýznamnejšími projektmi boli 1 – 10 .ročník Festivalu Nezávislých divadiel – od 4. ročníka aj s väčšou európskou účasťou.

1999

I .Festival nezávislých divadiel Slovenska

8 súborov, 11 inscenácii na 1 javisku… (z toho 1 hosť z ČR)

2000

II. Festival nezávislých divadiel

10 súborov, 13 predstavení (1 hosť z ČR) + divadelný seminár

2001

III. Festival nezávislých divadiel s medzinárodnou účasťou

14 súborov, 15 predstavení na 4 scénach (6 zahraničných súborov z 3 štátov: ČR, HU, PL) + divadelný seminár + herecký workshop

2002

IV. Festival Európskych nezávislých divadiel

16 súborov, 21 predstavení na 8 scénach v 3 mestách (8 zahraničných divadiel zo 6 štátov Európy: ČR, PL, HU, Rusko, Slovinsko, Portugalsko) + divadelný seminár + herecký workshop – vyústil do verejnej produkcie

2003

V. Festival Meeting of the Independent Theatres

19 súborov, 27 predstavení na 10 scénach v 5 mestách (9 zahraničných divadiel zo 7 štátov Európy: ČR, HU, PL, Slovinsko, Taliansko, Rusko, Španielsko) + divadelný seminár + 3 rozdielne herecké workshopy, vedené slovinským, talianským a ruským tímom

2004

6th Festival Meeting of European Theatre and Culture

21 súborov z 9 štátov, 33 predstavení na 10 scénach (v 5 mestách: Košice, Prešov, SNV, Rožňava, Levoča, Miskolc), ktoré navštívilo cca 7.500 divákov. + divadelný seminár + 3 rozdielne herecké workshopy

2005

7. Letný festival európskych nezávislých divadiel

8 súborov, 10 predstavení, hostia z CZ a Španielska

2006

8. Festival of Independent Theatres and Culture: 22 súborov 26 predstavení na 10 scénach v 5 mestách (z 8 štátov :SK, CZ, UA, RU, F, HU, PL, I)+ 3 sprievodné poduajtia

2007

9. Letný festival pouličných divadiel a divadiel v chapiteau: 20 predstavení 13 súborov na 6 scénach v 5 mestách (z 9 štátov: SK, HU, PL, CZ, UA, RO, RU, F, Japonsko) + 3 sprievodné podujatia

2009

10. Festival nezávislých divadiel rozdelený na letnú a zimnú časť:

Letná časť:

  • 14 predstavení (z toho 13 pouličných produkcií) v 3 výchoslovenských mestách. 8 súborov bolo zo štyroch európskych štátov. Viaceré produkcie boli výsledkom spolupráce umelcov z niekoľkých krajín.

Zimná časť:

  • 10 interiérových produkcií umelcov z 3 krajín, v 3 mestách