Repertoár

Katarína Raševová

JA a JA

Fotografia z predstavenia Ja a JaNonverbálne pohybové predstavenie s použitím cirkusovej techniky závesnej akrobacie vo výškach a živou hudbou komponovanou pre toto predstavenie, predstavuje úplne novú produkciu nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku. Projekt vznikol z iniciatívy mladých umelcov Košíc a ich záujmu prezentovať prepojenie viacerých umeleckých techník: psychofyzického divadla, vzdušnej akrobacie, živej hudby a spevu. Projektu sa zúčastnia umelci, ktorí už realizovali vlastné projekty, ale aj takí, pre ktorých divadelné predstavenie bude novou skúsenosťou. Predstavenie bude obsahovať prvky pohybovej techniky francúzskeho umelca Jacquesa Lecoqa. Táto technika pomáha hercom prehĺbiť ich vnútorné cítenie na javisku a zvýšiť tým emocionálny zážitok u divákov. Šálová akrobacia má v západnej Európe vytvorené pevné zázemie. Autorka projektu navštevovala v Madride španielsku cirkusovú školu.

Témou divadelného predstavenia je potreba upozorniť na problém, ktorý sa týka mnohých, nielen mladých ľudí: hľadanie zmyslu života a bytia ako takého. Mladí umelci chcú vypovedať o dnešnej frustrujúcej dobe, kedy sa človek mnohokrát sústredí len na seba samého a ego ho prevalcuje až natoľko, že je schopný ohroziť a zatratiť aj vlastný život.

Mnoho mladých ľudí má pocit, že čím viac možností človek dostane, tým zmätenejší sa ocitá… a keď mu nepomôže okolie, stráca sa sám v sebe a už neverí ničomu a nikomu… a uniká… Predstavenie chce poukázať, že ak sa jednotlivec sám utápa vo svojich problémoch a sebaľútosti, namiesto toho, aby hľadal pomoc a východisko – nie vždy dokáže sám reálne vyhodnotiť situáciu. Aj celkom bežné veci, ako je nepochopenie rodiny, nešťastie v láske… ich dokážu priviesť až k záveru, že život nemá zmysel.

Sme deti, hodené do vody a každý by nám chcel ukázať, AKO presne sa má plávať…A tak stále skúšame rôzne štýly.. no najhoršie je, že nám nikto neukázal, ako sa to určite robiť nemá…“ Predstavenie má upozorniť na tieto riziká a nevhodné a neprípustné spôsoby riešenia.

Účinkujú: Ariadna Vendelová, Katarína Raševová

Scenár a réžia: Katarína Raševová

Hudba: Tomi Okres

Texty piesní: Vlado Krausz

Autor básní: Jaroslav Kocián, Interpretácia: Peter Himič

hrá skupina MERIN PAPIER: Tomi Okres, Oskar Greš Vaľa, Marína Ič, Tomi Beneš, Matej Lazár

Peter Rašev

Sanatórium, alebo ako prežiť reality show…?

Fotografia z predstavenia Sanatórium… Aj blázni môžu byť napokon celkom normálni ľudia… alebo je to naopak?

Profesor: „Povedzme si niekoľko základných pravidiel našej šou „Ako prežiť“! Je zameraná na najdôležitejšiu ľudskú schopnosť – prežiť, a to za každých okolností. Verte mi, že táto téma sa bytostne dotýka každého z nás.

Zvrátené hodnoty a priority dnešných konzumentov rôznych TV reality show boli inšpiráciou na divadelnú reality show , do ktorej sú vtiahnutí aj diváci… Päť zločincov, ktorí namiesto väzenia trávia čas v Sanatóriu, má možnosť konfrontovať svoje príbehy s publikom a jeho sympatiami – a dokonca si vybrať : odmenu alebo smrť v priamom prenose…. A pretože TV prenos musí byť aj zábavný, hra je obohatená nielen o projekciu, ale predovšetkým o pesničky s úžasnými textami Ľubomíra Feldeka, pričom hudbu skomponovali známi slovenskí hudobníci – Marián Čekovský, Tomáš Okres a Peter Breiner.

účinkujú:

Profesor – Peter Dudáš

Sestra Elza –Dana Košická / Mária Landlová

Erika – Ľuba Blaškovičová

Nina – Katarína Raševová / Táňa Poláková

Alex – Jozef Zetyák

Xavier – Jozef Fila

Klaudia – Judita Viciánová

autor: Peter Rašev

úprava: Ľuba Blaškovičová

réžia: Michal Spišák

dramaturgia: Boris Hochel

scéna: Štefan Hudák

kostýmy: Danica Hanáková

hudba: Tomi Okres, Marián Čekovský, Peter Breiner, Igor Timko

texty piesní: Ľubomír Feldek

pohybová spolupráca: Elena Lindtnerová

Archív repertoáru

Ephraim Kishon

„Romeo a Júlia … po 30-tich rokoch“

Rómeo a Júlia ... po 30-tich rokochPreklad: E. Štercová, Citáty z prekladov Z. Jesenskej
Scéna: Š. Hudák, Kostýmy: Ľ. Blaškovičová, Hudba: N. Bodnár
Úprava a réžia: P. Rašev

Osoby a obsadenie:
Romeo: Peter Rašev
Júlia: Ľuba Blaškovičová
Dojka: Kveta Stražanová
Vavrinec: Jozef Stražan
Shakespeare: Jozef Fila
Lukrecia: Katarína Raševová

Svetlá: M.Ondrejka, E. Miklošová
Zvuk: J. Šemrák
Inšpicia, šepká: K. Raševová
Stavba: M. Sniščák

Rómeo a Júlia sú mileneckou dvojicou, ktorá vďaka svojej tragickej smrti symbolizuje večnú lásku … ale viete si predstaviť, že nezomreli, že žijú svoj každodenný manželský život a majú dokonca dcéru? Tak ako ktokoľvek z nás, aj oni majú finančné, sexuálne, aj rodičovské problémy. Na pomoc im príde dokonca autor – Wiliam Shakespeare, ktorý sa už nemôže dívať, ako mu kazia najkrajšiu z jeho tragédii. A že od tragédie k výbornej komédii je iba maličký krôčik, dokážu herecké výkony hlavných postáv.


Květa Legátová

„Nebo pre každého“

Nebo pre každého/smutná komédia/

Réžia: Peter Rašev
Úprava: Peter Rašev, Daniel Duračinský
Scéna: Štefan Hudák
Kostýmy: Ľuba Blaškovičová
Hudba: Marian Čekovský
Účinkujú: Peter Rašev a Jozef Zetyák

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou NPOA a MK SR.

Prvá polovica tejto výbornej hry je koncipovaná ako detektívka. Hlavný hrdina sa po autonehode ocitá v prostredí, o ktorom si myslí, že je to nemocnica, ale … Aby sme neprezradili dej, aj nebo aj peklo majú v hre svoje nezastupiteľné miesto…
Na jednoduchom pôdoryse sa rozvíjajú aktualizované, iskrivé dialógy, plné zaujímavých myšlienok o našom živote, dobe, v ktorej žijeme, spoločnosti, ktorá nás formuje, a ktorú formujeme my.
Zároveň je táto hra výrazne nadčasová, pretože presne pomenúva problémy, s ktorými sa ľudstvo stretáva od svojho vzniku. Boj dobra a zla, chamtivosti a dobročinnosti, pravdy a lži, lásky a nenávisti, mamonárstva a chudoby, priateľstva a zrady, to sú problémy každej doby.
Naviac autorka konfrontuje život hlavnej postavy aj s našim spoločensko-politickým vývojom v poslednom období, čo môže byť poučné a príťažlivé pre diváka, ktorý ho prežil na „vlastnej koži“, ale aj pre mladého diváka, ktorý sa často krát nevie s dobou svojich rodičov stotožniť.
Briskné dialógy a zaujímavé situácie prinášajú divákovi výbornú zábavu, aj mrazivé poznanie o dobe, v ktorej sme žili a žijeme.

„Na jednom lane“

Na jednom lane/satirická komédia/

Námet, kostýmy: Ľuba Blaškovičová,
Návrh scény, scenár a réžia:Peter Rašev
Účinkujú: Ander z Košíc – Ján Pisančin, Peter Rašev, Ľuba Blaškovičová, Judita Viciánová, Jozef Fila, Katarína Raševová, Martin Burčík

Pôvodná divadelná hra, je politickou satirou s ústrednou témou volieb. Na pôdoryse náhodného stretnutia občanov, ktorí si idú splniť svoju občiansku povinnosť sa rozvíja sled situácií a vzťahov, ktoré sú, žiaľ, pre našu dnešnú spoločnosť typické. Postavy hry sa ocitajú v kritickej situácii, ktorá naplno odhaľuje jednotlivé charaktery a vyhrocuje názory jednotlivcov, od ich politického presvedčenia až po vzájomné morálne hodnotenie ich postojov.


Staromestské divadlo Košice

CARANTENA

Carantena/sci-fi komédia/

scenár a réžia: Peter Rašev
kostýmy: Ľuba Blaškovičová
návrh scény: Peter Rašev
inšpicia: Katarína Jánosházy- Turčík
hudba: výber

účinkujú: Ľuba Blaškovičová, Peter Rašev, Marián Prevendárčik, Katarína Raševová, Tamara Čopová

Carantena
… svetová premiéra smutnej sci-fi komédie o živote po živote.
… je miestom v inom časopriestore, ktorý nám umožňuje očistiť sa a zhodnotiť svoj život, potom sa rozhodneme, či sa chceme ešte vrátiť a možno aj napraviť to, čo sme pokazili v tom predošlom.
… je stretnutím troch ľudí, ktorí hľadajú zmysel a príčinu svojich zbabraných životov, ospravedlnenie svojich chýb a nádej v novom bytí
… je priestor, v ktorom má Stvoriteľ svoje zámery a vrátiť sa už nie je také jednoduché …

Ján Pavlík

„Zamatový mat“

Zamatový mat/kabaret o Nežnej revolúcii/

hudba: Norbert Bodnár
texty piesní: Sergej Cima, Peter Rašev
choreografia: Annamária Ferenczyová
scéna: Štefan Hudák
kostýmy: Ľuba Blaškovičová
inšpicia: Kristína Raševová

úprava a réžia: Peter Rašev

účinkujú: Peter Rašev, Jozef Fila, Ľuba Blaškovičová, K. Raševová, B.Bačová, Ľ.Kolarčíková, L.Ľuptáková, K.Lichvárová, I.Konečná, R.Blumenfeld, P.Gmuľa, P.Makranský, P. Brajerčík, T.Dančík

Zamatový mat bol prvou inscenáciou, ktorou sa Staromestské divadlo predstavilo verejnosti v r. 1998. Politická satira, ktorá v „Mečiarlande“ prežívala svoj niekoľkoročný boom, sa dotýkala mnohých tém – ale Zamatová revolúcia bola a zostáva až dodnes divadelným aj autorským tabu. Novembrové a následné udalosti, ktorých boli protagonisti tejto inscenácie aktívnymi účastníkmi, nadhodili mnohé – doteraz nevyjasnené otázky. Napriek tomu patrí November ´89 k najdôležitejším obdobiam v histórii Slovenska – rovnako ako február ´48, či august 68´. Rozhodla vôľa ľudu – alebo toho silnejšieho? Poučili sme sa? – a sme vôbec poučiteľní? Prežívame mnohé sklamania – a máme veľké sny. Splnia sa? Kedy? História tejto hry sa končí s mnohými otáznikmi – na niektoré už máme odpoveď – ostatné záleží len na nás…

Zamatový mat je kabaret /skladačka vtipných scénok/ s výbornou hudbou, vtipnými textami a pôsobivou choreografiou, ktorý s divadelnou nadsázkou parafrázuje dôležité udalosti slovenských a českých dejín. Rozdielne svetonázory reprezentantov oboch národov sa stretávajú v postavách našej histórie, ktoré sa v skutočnosti nikdy nestretli. Cez poučenie a skúsenosti v minulosti hľadajú Hlúpy Jano a Hloupý Honza obraz budúcnosti. Vďaka veštici Alexandre sa môžu premiestňovať z minulosti do budúcnosti, v ktorej ich tiež čakajú mnohé prekvapenia rýchleného prechodu spoločnosti od komunizmu k trhovému hospodárstvu… a erosienky sú nepochybne jedny z najväčších konkrétnych výdobytkov tejto zmeny!!! Obnovenú premiéru sa Staromestské divadlo rozhodlo uviesť predovšetkým k 15-temu výročiu Nežnej revolúcie, ale aj ako spomienku na nezabudnuteľné zážitky z unikátneho divadelného turné OK ´98, na hosťovanie v Čechách, či 52 úspešných repríz v rokoch 1998-99.